Evaluare psihologică

Evaluare psihologică a aduților, evaluarea sănătății mintale, consiliere și orientare în carieră

Teste pentru evaluarea emoțiilor și comportamentelor

 1. Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric PDSQ vizează 13 tulburări: tulburare depresivă majoră(scor pentru riscul de suicid), tulburare de stress posttraumatic, bulimie/ alimentație compulsive, tulburare de panică, tulburări psihotice, agorafobie, fobie socială, abuz/ dependență de alcool, abuz/ dependență de medicamente (droguri), tulburare de anxietate generalizată, tulburare de somatizare, ipohondrie.
 2. Scala EMAS este un instrument de măsurare a anxietății ca stare, anxietatea ca trăsătură și percepția amenințării situaționale.
 3. Scala de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă CASE-SF (vârstă 55-95 ani) include 10 scale clinice care ajută în procesul de diagnostic diferențial al tulburărilor clinice primare. Această scală măsoară anxietatea, competența cognitivă, depresia, mania, tulburarea obsesiv compulsive, paranoia, psihoticism, somatizare, abuz de substanțe.
 4. Inventarul OMNI-IV are ca scop evaluarea sănătății mintale, fiind foarte util și eficient în obținerea de informații despre trăsăturile accentuate sau despre tulburările de personaliate.
 5. Inventarul tulburărilor de comportament alimentar (EDI-3) este o ediție revizuită a celui mai folosit instrument de evaluare a trăsăturilor psihologice care s-au dovedit a fi relevante din punct de vedere clinic la persoanele cu tulburări de comportament alimentar, anorexie și bulimie.

Teste pentru evaluarea personalității și atitudinilor

 1. Scala de atitudini disfuncționale, Forma A (DAS) este un instrument care permite evaluarea atitudinilor ce pot construi o predispoziție pentru instalarea depresiei.
 2. Chestionar de autonomie personală (AP) (15-65 ani) măsoară patru dimensiuni ale autonomiei personale precum autonomia cognitivă, autonomia comportamentală, autonomia emoțională și autonomia valorică.
 3. Chestionar de personalitate cu 5 factori (CP5F) (14-65 ani) este destinat evaluării celor cinci suprafactori ai modelului Big Five (extraversiune, stabilitate emoțională, conștiinciozitate, amabilitate și autonomie).
 4. Chestionarul (FFPI ) (14-65 ani) este destinat evaluării celor cinci suprafactori ai modelului Big Five (extraversiune, stabilitate emoțională, conștiinciozitate, amabilitate și autonomie).
 5. Chestionarul ZKPQ este destinat evaluării a cinci factori precum căutarea impulsivă de senzații, sociabilitatea, neuroticismul-anxietatea, agresivitatea-ostilitatea și activitatea.
 6. Scala de acceptare necondiționată a propriei persoane (USAQ)
 7. Scala de atitudini și convingeri (ABS-II) evaluează convingerile iraționale și raționale, fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente disponibile la ora actuală.
 8. Chestionarul de evaluare a optimismului OPT este destinat evaluării stilului explicativ (optimist vs pesimist) (15 – 40 ani). Chestionarul se referă la activitatea școlară / profesională a subiectului și la relațiile sale cu prietenii.
 9. Profilul Distresului Emoțional (PDE) măsoară emoțiile negative disfuncționale și emoțiile negative funcționale din categoriile frică și tristețe/ deprimare.
 10. Chestionarul schemelor cognitive (YSQ-3) J. Young (2003) introduce termenul de scheme dezadaptative timpurii și le definește ca fiind teme largi cu privire la sine și propriile relații cu ceilalți ce se dezvoltă în copilărie, se elaborează pe parcursul vieții și sunt disfuncționale într-o anumită măsură.
 11. Chestionarul de coping cognitiv-emoțional (CERQ) identifică strategiile de coping cognitiv, pe care cineva le folosește după ce a trăit anumite evenimente sau situații negative. Acest chestionar distinge 9 tipuri diferite de strategii precum:
 • Autoculpabilizarea, care se referă la gândurile prin care dăm vina pe propria persoană pentru ceea ce s-a întâmplat
 • Acceptarea, care se referă la gândurile prin care ne resemnăm faţă de ceea ce s-a întâmplat
 • Ruminarea, prin care ne gândim în continuu la sentimentele şi ideile asociate evenimentului negativ
 • Refocalizarea pozitivă, prin care ne gândim la lucruri plăcute şi nu la evenimentul în sine
 • Refocalizarea pe planificare, prin care ne gândim la paşii pe care îi vom urma pentru a ne confrunta cu evenimentul
 • Reevaluarea pozitivă, prin care ne gândim să atribuim o semnifi caţie pozitivă evenimentului, în termenii unei dezvoltări personale
 • Punerea în perspectivă sau gânduri prin care minimalizăm gravitatea evenimentului, atunci când îl comparăm cu alte evenimente
 • Catastrofarea, prin care accentuăm în mod explicit teroarea provocată de eveniment
 • Culpabilizarea celorlalţi, prin care ne gândim să dăm vina pe ceilalţi pentru cele întâmplate

12. Scala de abordare strategică a copingului (SACS) se referă în mod exclusive la modul în care o persoană reacționează comportamental active/pasiv, prosocial/antisocial, direct/indirect după ce a trăit o experiență negativă prin intermediul a 9 scale de evaluare: acțiune asertivă, relaționare social, căutarea suportului social, acțiune prudentă, acțiune instictivă, evitare, acțiune indirectă, acțiune antisocială, acțiune agresivă.

Teste pentru evaluarea valorilor și a intereselor

1.Chestionar de evaluare a intereselor (CEI) (minim 16 ani) este destinat evaluării intereselor unei persoane, adică a preferințelor acesteia pentru o anumită activitate sau domenii de cunoștințe. Cele 6 tipuri de interese sunt determinate în funcție de obiectul activităților preferate.

2.Chestionar de evaluare a valorilor (v21) măsoară 9 valori personale care pot fi relevante pentru orientarea și consilierea în carieră a elevilor sau adulților (dezvoltarea abilităților, recunoaștere profesională, autoritate, relații sociale, autonomie, siguranță, respectarea regulilor, provocare, timp liber).

Teste pentru evaluarea aptitudinilor cognitive

 1. Abilitatea generală de învățare
 2. Abilitatea numerică
 3. Abilitatea verbală
 4. Abilități de procesare a informației – rapiditatea în reacție
 5. Abilități funcționărești
 6. Aptitudinea percepția formei
 7. Aptitudinea spațială
 8. Capacitatea decizională

Teste pentru evaluarea aptitudinilor non – cognitive

 1. Chestionar aptitudini artistice (arte plastice)
 2. Chestionar aptitudini auditive
 3. Chestionar aptitudini fizice
 4. Chestionar aptitudini interpersonale
 5. Chestionar aptitudini muzicale
 6. Chestionar aptitudini psihomotrice
 7. Chestionar aptitudini vizuale